avatar 1
Heydər Əliyev
“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.”
avatar 2
İlham Əliyev
“Sabitlik, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq, iqtisadi inkişaf, maddi rifah
- bu amillər ölkənin ümumi inkişafını təmin edir.
Biz bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.”